top of page

Om Birgitte

BirgitteTærsbøl.jpeg

Jeg er fra 1971 og har siden 1988 arbejdet inden for sundhedsvæsenet.

Det at arbejde sammen med mennesker der har forskellige sundhedsmæssige udfordringer, har jeg altid holdt meget af.

Gennem mange år har jeg i mit daglige virke undervist, vejledt og støttet mennesker, der har forskellige psykiske udfordringer.

 

Mennesker som for en tid har mistet fodfæstet, og som har behov for støtte, undervisning eller terapi, for at kunne balancen igen.

 

Min specialeviden er inden for depression, bipolar lidelser, angst og stress.

Jeg har blandt andet følgende uddannelser bag mig:

  • Sundhedsuddannet.

  • PD i psykologi.

  • 4 årig psykoterapeutisk uddannelse.  Speciale i kognitiv og metakognitiv terapi ved Cektos København.

  • Mindfuldness instruktørforløb i mindfulness baseret kognitiv terapi og stressreduktion ved Cektos København.

  • Specialiseringsuddannelse for børn og unge, med  psykisk sygdom ved Neokognitiv institut København

  • Metakognitiv efteruddannelse ved  Neokognitiv institut København.

  • NADA behandler

Om metakognitiv terapi

Alle mennesker oplever at have negative tanker, bekymringer og spekulationer, med det er ikke alle mennesker der udvikler depression eller angst.

 

Denne terapiform kan være for dig der kæmper med angst, stress eller depression.

Men det kan også være for dig, der bare gerne vil lære tekninkker til at minimere bekymringer og spekulationer.

Metakognitiv terapi er ikke svaret på alt, men for de fleste er det rigtig gode redskaber, og mange oplever betydelig bedring ved, at lære, at anvende disse teknikker. 

 

Du får konkrete tekninkker og øvelser som du kan anvende med det samme.

 

Metakognitiv terapi er evidensbaseret og veldokumenteret og særdeles effektiv til blandt andet depression, og angst.

I et metakognitivt forløb kan du i løbet af få sessioner, blandt andet lære følgende:

 

 Du får viden om hvad det er for mekanismer, der skaber og vedligeholder tankemylder, bekymringer, depression og angst.

 Du lærer, at det er dig der bestemmer og har kontrollen over hvad du vil tænke på.

Du lærer nye metoder til at håndtere dine negative tanker, bekymringer og spekulationer.

Du lærer konkrete teknikker til at minimere den tid du bruger på at bekymre dig.

Du lærer hvordan du fremadrettet kan håndtere de udfordringer du møder, således det ikke kommer til at fylde så meget.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

bottom of page